Samtal / coaching

Samtalsterapeut / Coaching med inriktning på mindfulness, bildterapi och KBT.

Individanpassad samtal / coaching

Behandlingen är individanpassad, inkännande och klienten får stöd och hjälp mot ett bättre välmående och blir guidad med hjälp av olika verktyg såsom samtal, skapande, andningsövningar. Jessica ser till hela kroppen och dess uttryck och anpassar behandlingen efter klientens frågeställningar och vad klienten behöver hjälp och stöd kring.

Jessica använder metoder från KBT, Bildterapi, Mindfulnessoch anpassar kommunikationen och den terapeutiska processen efter klientens behov.

Vill du boka samtal/coaching?

Boka tid för samtal/coaching direkt online.